måndag 27 maj, 2024

Förslag till EU-dom: Coronastöd till SAS var lagligt

Dela

Foto:sas

EU-domstolen bör avslå Ryanairs överklagan som hävdar att Sveriges statsstöd till SAS under coronapandemin var olagligt.

Det skrev EU-domstolens generaladvokat Giovanni Pitruzzella på torsdagen i sitt förslag till dom i domstolen.

EU-domstolen följer oftast men inte alltid generaladvokaternas förslag till avgöranden.

I april 2020 gav Sverige SAS  kreditgarantier på upp till 1,5 miljarder kronor som kompensation för reserestriktionerna som infördes i samband med coronapandemin.

EU-kommissionen godkände statsstödet den 24 april samma år med motiveringen att det var förenligt med EU:s statsstödsregler, som hade mjukats upp på grund av extraordinära omständigheter, det vill säga pandemin.

Ryanair stämde kommissionen för att få beslutet upphävt. 

EU-domstolens lägre instans, tribunalen, avfärdade Ryanairs klagomål den 24 april 2021. 

Då överklagade Ryanair till den högre instansen, som också kallas EU-domstolen.

Generaladvokatens förslag till dom kommer inför beslutet i denna högre instans.

Förslaget till dom avfärdade Ryanairs argumentation helt, på alla sex punkter som Ryanair framförde.

Ryanair ansåg att tribunalen hade tillämpat EU-rätten felaktigt när det gäller att ha tillåtit hjälp till enskilda skadedrabbade företag, att ha missuppfattat de faktiska omständigheterna, att ha åsidosatt principen om icke-diskriminering, att ha åsidosatt rätten att tillhandahålla tjänster, att ha underlåtit att inleda en formell granskning, samt att ha haft en bristande motivering.

”Mot bakgrund av alla ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen ska ogilla överklagandet”, skrev generaladvokat Giovanni Pitruzzella till sist i sitt förslag till avgörande.

Källa:Nyhetsbyrån Direkt-DI.SE

Dela

Relaterade inlägg

Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...
De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...
Det visar den officiella inkvarteringsstatistiken som presenterades i dagarna. Destinationen noterar 684 200 gästnätter under...
Förra veckan fick över tre miljoner svenskar sin skatteåterbäring. Enligt färska bokningssiffror från reseaktören TUI har de...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy