torsdag 20 jun, 2024

Här är alla ersättningar du har rätt till

Dela


Om förseningen är mer än två timmar ska flygbolaget erbjuda gratis mat och dryck.

Om flyget blir försenat till nästa dag ska flygbolaget stå för övernattning på hotell och transport till och från flygplatsen.

Om ditt flyg blir mer än fem timmar försenat till slutdestinationen ska flygbolaget erbjuda dig ombokning eller återbetalning av din biljett.

Flygbolaget är skyldigt att betala tillbaka dina biljettkostnader inom 7 dagar.

Kom ihåg att du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen för att du ska kunna begära ersättning för dem. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis. Om du vill ha ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver du visa upp ett intyg från din arbetsgivare. Du kan som högst få omkring 54 000 kronor som ersättning för dina utlägg.

Om ditt flyg ställs in ska flygbolaget erbjuda dig tre alternativ.
Du får tillbaka kostnaden för den del av din biljett som du inte har kunnat utnyttja.
Din resa bokas om så att du kommer fram så fort som möjligt.
Din resa bokas om till ett annat tillfälle som passar dig.
Du har alltid rätt att välja mellan återbetalning och ombokning. Det gäller oavsett orsaken till att flyget ställts in.

Generell kompensation:
Om du blir mer än tre timmar försenad till din slutdestination (jämfört med ankomsttiden enligt tidtabellen) har du rätt att kräva följande kompensation av flygbolaget:
250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

När flygsträckan är mer än 3 500 km utanför EU och omfattas av EU:s regler är grundersättningen 600 euro. Men om förseningen blir mindre än 4 timmar jämfört med den ursprungliga får du hälften, det vill säga 300 euro, i kompensation.

Flygbolaget är inte skyldigt att betala kompensation om det försenade flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”.

Exempel extraordinära omständigheter:
politisk instabilitet
väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
säkerhetsrisker
oförutsedda brister i flygsäkerheten
när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget.

Källa:Konsument Europa

Dela

Relaterade inlägg

Anhöriga till de som fallit offer i två dödliga olyckor med Boeings flygplansmodell 737 Max...
En Boeinganställd kvalitetsinspektör hävdar att den amerikanska flygplanstillverkaren felbehandlat och tappat bort hundratals defekta flygplansdelar,...
Air Canada på Stockholm Arlanda Airport med en invigningsceremoni inför de första flygningarna till Toronto...
Amerikanska luftfartsmyndigheten FAA har påbörjat en utredning om hur förfalskat titan fann sin väg in...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy