torsdag 23 maj, 2024

Klart besked: EU vill ge Oslo-Stockholm högsta prioritet

Dela

Foto:Oslo-Stockholm 2.55 AB

Förhandlingarna mellan EU:s medlemsländer och Europaparlamentet har nu kommit i mål och det innebär att EU kommer besluta att hela sträckan Oslo-Stockholm ska inkluderas i den så kallade transportkorridoren Scan-Med.

Det innebär också att stråket Oslo-Stockholm kommer få högsta prioritet när medel för att förbättra infrastrukturen inom EU ska fördelas. Förhandlingarna mellan medlemsländerna i rådet och parlamentet blev klara den 18 december. 

– Det här är ett jätteviktigt besked och en tidig julklapp för alla oss som vill få till en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm. Det betyder att möjligheterna till EU-finansiering ökar avsevärt och att det finns krav på att stråket ska hålla en högre standard. Det är en logisk förändring. Sträckan borde varit utpekat tidigare, men med den förändrade säkerhetssituationen i Europa och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato har stråket blivit ännu viktigare, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55. 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) tar sikte på att utveckla ett prioriterat gränsöverskridande europeiskt infrastrukturnätverk. I den nuvarande TEN-T-förordningen har nästan alla nordiska huvudstäder direkt koppling till varandra genom transportkorridoren Skandinavien – Medelhavet. Hela sträckan mellan Oslo och Stockholm har däremot inte varit inkluderat – men EU:s medlemsländer och parlamentet är alltså nu överens om att sträckan ska läggas till. 

– Det passar dessutom bra eftersom vi just nu håller på med slutjusteringarna på en CEF-ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Just för att komma vidare i utredningsarbetet både när det gäller delen mellan Örebro och Kristinehamn och för att fördjupa förslaget hur en ny järnväg över gränsen mellan Sverige och Norge skulle kunna finansieras och betalas, säger Jonas Karlsson.

Arbetet med att revidera TEN-T-förordningen har pågått under en längre tid. I arbetet har regeringarnas stöd varit helt avgörande. Både den svenska och den norska regeringen har påtalat vikten av att inkludera hela sträckan mellan Oslo-Stockholm. I TEN-T-förordningen prioriteras gränsöverskridande förbindelser även till tredje land – alltså även till Norge som inte är medlemmar i EU.

– Att Oslo-Stockholm nu pekas ut som europeisk transportkorridor i TEN-T betyder att sträckan kommer ingå som de högst prioriterade transportstråken i EU. Formellt ska beslut klubbas i både Rådet och Europaparlamentet under våren men beskedet är att alla är överens om nya TEN-T betyder att det i praktiken är klart, avslutar Jonas Karlsson.

Enligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...
Det visar den officiella inkvarteringsstatistiken som presenterades i dagarna. Destinationen noterar 684 200 gästnätter under...
Förra veckan fick över tre miljoner svenskar sin skatteåterbäring. Enligt färska bokningssiffror från reseaktören TUI har de...
Ny statistik från SCB / Tillväxtverket visar att antalet gästnätter på Sveriges campingplatser uppgick till...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy