torsdag 18 apr, 2024

Kronoberg bäst på utländsk turism

Dela

Sommarturismen i Kronoberg har redan återhämtat sig efter pandemin. Under juni, juli och augusti låg det totala antalet gästnätter något över rekordåret 2019. Det är de utländska gästnätterna som står för ökningen medan de svenska har gått tillbaka något jämfört med 2021.

Kronoberg är omåttligt populärt bland utländska besökare och har störst andel procentuellt jämfört med alla län, även om de absoluta talen är låga beroende på tillgänglig kapacitet. Nu är normalläget tillbaka, det vill säga 60 % utländska gästnätter och 40 % svenska. De är dock ojämnt fördelade över länet – det är små avstånd mellan de områden som domineras av utländska besökare och de där svenskarna övernattar i störst utsträckning. Destination Åsnen, Ljungby och Markaryd har stor andel utländska gästnätter, medan Växjö, Glasriket och Älmhult har större andel svenska under sommaren.

Eric Wickell är nytillträdd VD på Destination Småland:
– Det är glädjande att få börja när siffrorna vänt uppåt igen och jobba vidare med utvecklingen i länet. Vi är dock medvetna om att besöksnäringen åter är hårt utsatt med stigande elpriser och räntor, liksom svårigheter med att hitta kompetent personal. Vi vill dock göra vad vi kan för att främja utvecklingen.

De prioriterade internationella marknaderna är Tyskland, Nederländerna och Danmark. Sedan många år kommer de flesta besökarna från Tyskland och utgör 66 % av alla utländska gästnätter. Nederländernas intresse för Kronoberg är dock en solskenshistoria som sticker ut jämfört med omgivande län. Från nästan 0 gästnätter 2020 till 34 000 2022, vilket är en rekordnotering. Däremot har de danska besöken inte återhämtat sig, utan ligger under 2019 års nivå. När det kommer till boende sommartid är Kronoberg ett campinglän med 45 % av övernattningarna jämfört med 30 % på hotell. För utländsk turism är andelen ännu större. Till exempel campar 75 % av holländarna.Många av campingarna återfinns i Tingsryds kommun som också är den största sommartid med 155 000 gästnätter och och då har hela länet 529 000.

Destinationerna Glasriket och Åsnen har olika besöksstruktur men båda ökar. Glasriket har 63 % svenska gästnätter. För Åsnen är förhållandet omvänt med 65 % utländska gäster, Tingsryds kommun hade till och med 75 %. Under juli och augustihar det saknats kapacitet då allt var fullbokat i Åsnen. Med mer kapacitet hade troligen ökningen varit större.

Cathrine Rydström är marknadsansvarig och arbetar med de internationella marknaderna:
– Vi har arbetat aktivt med att skapa intresse på de utländska marknaderna under hela perioden med pandemin och det är fantastiskt roligt att man nu kommer tillbaka med besked. Det är fortsatt vår natur, friheten och aktiviteterna som lockar mest och nu finns det ett uppdämt behov av att resa. Vi ser också att det är brist på kapacitet på sina håll, medan andra platser och säsonger har ledigt. Det är något vi måste jobba med i marknadsföringen. Men framförallt behövs mer kapacitet, gärna i form av bra campingplatser.

Källa SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.
Redovisade siffror gäller sommaren – juni, juli och augusti.
Statistiken är preliminär under pågående år. Först i april 2023 publiceras de slutgiltiga siffrorna. SCB tar fram statistiken månadsvis på uppdrag av Tillväxtverket. Den utgörs av gästnätter på kommersiella anläggningar – hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och kommersiellt förmedlade stugor och lägenheter.
Privat uthyrning av stugor, ställplatser eller dagsbesök räknas inte in, så antalet gästnätter är främst intressant för jämförelse år från år.

Roligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

Massiva översvämningar har drabbat den annars torra staden Dubai. På tolv timmar föll lika mycket regn...
Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i den omtalade springnotan i Malmö i julas. Fyra...
Den 20 oktober går den tjugonde upplagan av Palma Marathon Mallorca av stapeln, i år...
Nu bekräftar svenska deltagare, svenska destinationer och svensk besöksnäring, om det stora, internationella intresset för...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy