onsdag 19 jun, 2024

Luftfartsverket föreslår förändringar av det undre luftrummet

Dela

Foto:LFV

Minskade kontrollzoner och utökat kontrollområde i södra Sverige. Det är två av fyra förslag i LFVs översyn för att modernisera det undre luftrummet. Slutrapporten har nu lämnats över till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. 

I september 2021 fick Luftfartsverket, LFV, ett regeringsuppdrag att genomföra en översyn av det undre luftrummet (under 2 900 meters höjd). Inom ramen för översynen har LFV tagit fram förslag till en alternativ utformning av luftrumsstrukturen. 

Översynen har bedrivits i nära samverkan med berörda myndigheter och intressenter som påverkas av hur det undre luftrummet är utformat. Förslagen bygger på avvägningar mellan ett stort antal perspektiv som exempelvis flygsäkerhet, miljöeffektivitet, tillgänglighet för alla intressenter och kostnadseffektivitet. LFV presenterar nu fyra förslag som bidrar till att modernisera det svenska luftrummet.

Förslag 1 – Kontrollzoner med luftrumsklass D
Flygplatsernas kontrollzoner ändras från luftrumsklass C till luftrumsklass D. Luftrumsklass D ger en ökad tillgänglighet för samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg samtidigt som den minskar risken för störningar för linjetrafik. Tillämpning av luftrumsklass D i kontrollzoner skulle utgöra en harmonisering med stora delar av övriga Europa.

Förslag 2 – Minskade kontrollzoner
Den horisontella utsträckningen av flygplatsernas kontrollzoner bör minskas, om det inte finns särskilda skäl. Mindre kontrollzoner ökar andelen okontrollerat luftrum vilket innebär en ökad tillgänglighet till luftrummet för obemannad luftfart, samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg.

Förslag 3 – Utökat kontrollområde i södra Sverige
Det svenska kontrollområdet utökas i södra Sverige ner till 1 350 meters höjd från dagens 2 900 meter. Det utökade kontrollområdet ska ha luftrumsklass E och tilläggskrav på transponder ska gälla i området. Denna förändring skapar ett luftrum där linjetrafik kan genomföra säkra inflygningar på ett miljöeffektivt sätt, samtidigt som tillgängligheten bibehålls för Försvarsmakten och övriga användare i detta luftrum.

Förslag 4 – Översyn av terminalområdenas utformning
Ett utökat kontrollområde i södra Sverige ger förutsättningar för en översyn som syftar till att justera utformningen av terminalområden. Mindre terminalområden är gynnsamt för Försvarsmaktens handlingsfrihet och tillgänglighet till luftrummet men även för allmänflygets tillgänglighet. För att en översyn ska vara möjlig behövs nya styrningar och principer för utformning av terminalområden.

– Den föreslagna utformningen skapar bättre förutsättningar att flyga säkert och miljöeffektivt till svenska kontrollerade flygplatser men förslagen innebär också en ökad tillgänglighet för obemannad luftfart, samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg och är en harmonisering med stora delar av Europa, säger Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.

Bakgrund
I maj 2018 fick LFV i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad studie av utformningen av det svenska luftrummet. Syftet med studien var bland annat att ta fram en strategi som skulle kunna ligga till grund för en översyn av luftrummet. 

I september 2021 fick LFV det regeringsuppdrag som nu slutredovisas och som innebär förslag på en alternativ utformning av det undre luftrummet i Sverige.

Enligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

Under fredagen väcks åtal för de fyra personer som är brottsmisstänkta efter den omtalade springnotan...
Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...
De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy