söndag 19 maj, 2024

Norge för samtal med Sverige och Danmark om att bli ägare i SAS igen

Dela

Foto:sas

Norge är involverad i diskussioner om att ge miljardstöd till SAS, rapporterar norska Dagens Næringsliv. Stortinget har kontaktats och oppositionen ställer sig positiv till att delta i stödprogrammet, som kan medföra att Norge återigen blir storägare.

Arbetarpartiets Sverre Myrli, som sitter i det norska parlamentets transportkommitté, bekräftar för den norska tidningen att det förs samtal med de svenska och danska regeringarna.

”När SAS befinner sig i ett läge som nu så bör vi inte utesluta att ge det. Vi är välbekanta med vad Sverige och Danmark gjort, och det är ett intressant läge”, sade han och bekräftade samtidigt att dialogen med Sverige och Danmark öppnats.

Sverige och Danmark äger fortsatt 14-15 procent vardera av SAS. Norge var tidigare en av koncernens storägare, men 2018 sålde staten sin kvarvarande 10-procentiga andel i bolaget. Sedan dess har aktiekursen halverats.

Under morgonen kom ett pressmeddelande om att SAS bedömer att den rekapitaliseringsplan som bolaget nu tar fram kommer att omfatta nya medel om cirka 12,5 miljarder kronor ”samt ytterligare åtgärder”. 

Regeringen har på måndagen lagt fram en proposition till riksdagen om att stödja SAS med upp till 5 miljarder kronor, Därutöver, skriver SAS har den danska regeringen kommunicerat politisk enighet för en rekapitalisering av bolaget. 

”Målet med rekapitaliseringsplanen är att säkerställa att SAS är fullt ut finansierat och att nivån på eget kapital kommer att vara som innan covid-19 när affärsvolymer återgår till nivåer rådande innan covid-19”, skriver SAS. 

Bolaget för, som tidigare sagts, dialog med olika aktörer om rekapitaliseringen. 

Källa:nyhetsbyrån direkt

”Dessa åtgärder kommer att innefatta interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget, däribland innehavarna av SAS utestående obligationer och hybridobligationer”, skriver SAS och utlovar mer information i slutet av juni.

På norskt håll har nyligen en dylik rekapitaliseringsplan genomförts för SAS-konkurrenten Norwegian Airs räkning.

Dela

Relaterade inlägg

Det visar den officiella inkvarteringsstatistiken som presenterades i dagarna. Destinationen noterar 684 200 gästnätter under...
Förra veckan fick över tre miljoner svenskar sin skatteåterbäring. Enligt färska bokningssiffror från reseaktören TUI har de...
Ny statistik från SCB / Tillväxtverket visar att antalet gästnätter på Sveriges campingplatser uppgick till...
Flygbolaget SAS flög 2 miljoner passagerare i mars, en ökning med 5 procent jämfört med...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy