måndag 22 jul, 2024

Ny certifiering av Sveriges campingplatser

Dela

SCR Svensk Camping lanserar en certifiering för Sveriges campingplatser.

Nu lanserar SCR Svensk Camping en certifiering för Sveriges campingplatser. Certifieringen är ett komplement till den nationella klassificeringen och visar att campingplatsen möter förväntningar och krav från gäster, bransch och myndigheter. Certifieringen är en viktig del av SCR Svensk Campings kvalitetsarbete och för visionen om att Sverige ska vara Europas bästa campingdestination.

Genom certifieringen försäkras gästen om att anläggningen följer tillämpliga lagar och förordningar samt uppfyller branschens regler för god affärsetik och seriöst företagande. Klassificeringen ger därutöver gästen ytterligare information om anläggningens standardnivå och vilket utbud som finns på plats. Tillsammans ger de båda kvalitetssystemen gästen ett komplett beslutsunderlag för sitt semesterval.

-Intresset för att upptäcka Sverige med campingplatsen som bas har aldrig varit större. Tillsammans med vår klassificering blir den nya certifieringen ytterligare ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på gästernas upplevelse. Ett besök på en certifierad campingplats ska vara ett tryggt och säkert val för gästen säger Peter Jansson tf vd.

Skylten certifierad svensk campingplats får endast sättas upp på anläggningar som vid en årlig genomgång uppfyller certifieringskraven. Totalt omfattar certifieringen mer än 30 olika kontrollpunkter och berör såväl arbetsmiljö, som hållbarhet, rutiner för reklamationer och säkerhet på plats.

Certifieringen omfattar följande områden:

  • Hållbart företagande
  • Säkerhet 
  • Gästrelationer
  • Regelverk och myndighetskrav

-2022 blir med all sannolikhet ett nytt rekordår för vår bransch och våra medlemmar. Bokningsläget inför sommaren är 15 procent högre än förra året och vi ser att våra marknadsinsatser i både Tyskland och Norge nu ger resultat. Med allt fler gäster och nya typer av campingaktörer på marknaden blir ett långsiktigt kvalitetsarbete än viktigare. Ett besök på en SCR-ansluten campingplats ska garantera gästerna en upplevelse som möter deras förväntningar, säger Peter Jansson tf vd.

För att vara medlem i SCR Svensk Camping krävs att certifieringen förnyas en gång per år.

Enligt Pressmeddelande

Dela

Relaterade inlägg

Efter branden på äventyrsbadet Oceana i Göteborg är planen att det ska stå klart 2026. Lisebergs...
Badanläggningen The Reef i Fredrikshamn är stängt till 29 juli. "Arbetet att fånga råttan har visat...
Värmevarningar, rekordnoteringar och särskilda åtgärder för äldre. Värmen har kopplat greppet kring flera europeiska länder...
Sedan den 26 juni 2024 har Zagreb varit hem för ett unikt museum tillägnat slipsar....

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy