fredag 14 jun, 2024

SJ är åter lönsamt och investerar stort

Dela

Uppgraderingen av SJs X2000 övergår i serieproduktion
Foto:SJ

En kraftigt ökad efterfrågan på klimatsmarta och bekväma tågresor gör att SJ kommit tillbaka till normala nivåer efter pandemin och är åter lönsamt efter två förlusttyngda år. 

Under kvartalet ökade samtliga kundsegment sitt resande med SJ. Sammantaget ökade resandet med 127 procent jämfört med samma period föregående år. 

– Det är fantastiskt att efterfrågan ökade så snabbt efter att restriktionerna släppte, och det gör att vi verkligen kan genomföra våra planerade investeringar på upp till 19 miljarder kronor. Nu tar vi ett helhetsgrepp och genomför ett förbättringsarbete kopplat till medarbetarnöjdhet och attraktivitet som arbetsgivare. Vi investerar också i ny och upprustad tågflotta för att ännu fler ska kunna resa snabbt, bekvämt och klimatsmart med oss framöver. Vi investerar helt enkelt i framtidens sätt att resa, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård. 

Hela järnvägsbranschen är just nu påverkad av den lokförarbrist som råder och de sena besked som Trafikverket ger gällande sommarens banarbeten. Det gör bland annat att de planerade utbudsökningarna för att möta efterfrågan inte har kunnat genomföras fullt ut och SJ har även tvingats ställa in en mindre andel avgångar under kvartalet. SJ startar nu lokförarutbildning i egen regi för att öka antalet utbildade lokförare.

Utfall andra kvartalet 2022:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 769 MSEK (1 486)
  • Rörelseresultatet uppgick till 582* MSEK (-415)
  • Kvartalets resultat uppgick till 437 MSEK (-334)

*Rörelseresultatet påverkades positivt med 265 MSEK främst efter förändring av avsättningar.

Enligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...
De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...
Det visar den officiella inkvarteringsstatistiken som presenterades i dagarna. Destinationen noterar 684 200 gästnätter under...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy