måndag 22 apr, 2024

SJs års- och hållbarhetsredovisning 2023

Foto: SJ

Dela

SJ är unikt genom att ju fler som reser med oss desto bättre är det för klimatet. Och glädjande nog väljer allt fler tåget. För att kunna välkomna fler ombord och bidra till utvecklingen i vårt samhälle investerar vi kraftfullt i befintliga och nya tåg och i våra medarbetare. SJ har och kommer att fortsätta ha en viktig roll i att bidra till tillväxt och till att klimatmålen nås. Vi har erbjudanden som vänder sig till alla, oavsett vem du är och om du reser privat, pendlar till jobb eller studier eller är på affärsresa. Njut av landskapet utanför och använd tiden ombord för att umgås, arbeta, studera eller vila.

Viktiga händelser

Resandet med SJ ökade Resandet med SJ ökade med 6 procent jämfört med året innan. SJ kunde släppa biljetter med bättre framförhållning i takt med att Trafikverkets planeringsprocess förbättrades.

Inställda avgångar i slutet av året

Avgångar ställdes in under december till följd av fordonsbrist. Orsaker var dels snö och kyla, dels att delar av X 2000-flottan behövde genomgå en besiktning som en extra säkerhetsåtgärd efter att ett X 2000-tåg fått en allvarlig hjulskada. För att vara bättre rustade kommande vintrar har SJ flera kort- och långsiktiga åtgärder på gång. Viktigast är att utöka underhållskapaciteten.

Skadad banvall ledde till urspårning

Ett SJ-tåg spårade ur på sträckan Iggesund-Hudiksvall efter att banvallen skadats kraftigt till följd av stora regnmängder under ovädret Hans. Vid urspårningen uppstod skador på infrastruktur och fordon, ett fåtal resenärer skadades lindrigt.

SJ tog över pendeltågstrafiken i Stockholms- området i mars 2024

Trafikförvaltningen i Stockholm tecknade i november 2023 avtal med SJ AB om att ta över pendeltågstrafiken i Stockholms området den 3 mars 2024. Under slutet av året pågick intensivt arbete hos SJ med förberedelser inför övertagandet.

Flera nya avtal inom upphandlad trafik

SJ Götalandståg och Västtrafik kom överens om ytterligare ett optionsår, vilket innebär att SJ ansvarar för att köra Västtågen till december 2027. SJ AB tecknade avtal avseende Krösatågen, vilket innebär att SJ ansvarar för trafiken fram till och med december 2033. SJ har sedan december 2021 kört Krösatågen på interimsavtal.

Finansiering av de nya snabbtågen

SJ AB tecknade avtal med Europeiska Investeringsbanken (EIB) om en låneram på 1,75 miljarder kronor för finansiering av de snabbtåg som SJ AB sedan tidigare avtalat om.

Långsiktiga, strategiska mål för SJ

SJ beslutade under 2023 om fyra långsiktiga, strategiska mål för hållbart värdeskapande som ska nås till 2030. Målen syftar till att erbjuda marknadens mest kundnära resor med minst klimatpåverkan för att bidra till en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Finansiell översikt

Läs hela SJs ersättningsrapport här..

Dela

Relaterade inlägg

Flixtrain pausar all tågtrafik i Sverige. Anledningen är ökad efterfrågan i Tyskland, uppger bolaget på...
Kör direkt mellan Nordens två största städer, Stockholm och Köpenhamn. Det blir två dagliga avgångar...
Statliga tågoperatören SJ ska byta sitt biljettbokningssystem under april. I ett pressmeddelande uppger bolaget att...
Efter en tuff vinter förbättrade persontågen i Sverige sin punktlighet. Nästan nio av tio tåg...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy