måndag 22 jul, 2024

Swedavias delårsrapport för Q1 2022: Fortsatt resultatförbättring tack vare återhämtning

Dela

Foto:swedavia

Återhämtningen i flygresandet fortsatte under det första kvartalet 2022. Fyra miljoner passagerare reste till eller från Swedavias flygplatser under årets första tre månader, vilket är fyra gånger fler än samma period förra året. Det bidrog till att nettoomsättningen fördubblades och till ett väsentligt förbättrat underliggande rörelseresultat. Periodens resultat var dock fortsatt starkt präglat av pandemins effekter och uppgick till -265 miljoner kronor. Swedavia fortsätter nu arbetet med att anpassa den operativa verksamheten för ett ökat flygresande.

– Den positiva trenden för flygresandet under andra halvåret 2021 har fortsatt under 2022, vilket också sammantaget har präglat Swedavias första kvartal. Fyra gånger fler resenärer reste till eller från våra flygplatser än under samma period förra året. Ett ökat resande påverkar vårt resultat positivt, men resandet är fortfarande långt ifrån de nivåer vi såg innan pandemin och som en följd av detta redovisar vi för åttonde kvartalet i rad en förlust, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Swedavias nettoomsättning uppgick under kvartalet till 882 MSEK, vilket är nästintill en fördubbling jämfört med föregående år (457). Rörelseresultatet uppgick till -325 MSEK (-381). Exklusive jämförelsestörande poster och omställningsstöd var rörelseresultatet cirka 250 MSEK bättre än föregående år. Periodens resultat uppgick till -265 MSEK (-310).

Parallellt med att anpassa den operativa verksamheten för ett ökat resande pågår viktiga utvecklingsprojekt på Stockholm Arlanda Airport, med en integrering av terminalerna fyra och fem, en ny modern säkerhetskontroll och en ny handelsplats som tas i bruk nästa sommar.

– Att allt fler människor har möjlighet att resa är såklart glädjande och mycket tyder på att vi går en intensiv sommar till mötes. Med detta kommer operativa utmaningar för en bransch som drabbats mycket hårt av pandemin. Rekryteringsbehovet är stort i hela branschen och brister i bemanning kommer i vissa fall att kunna begränsa kapaciteten i systemet i sommar. De pågående byggprojekten på Arlanda, med bland annat en helt ny säkerhetskontroll, bidrar också till att situationen på flygplatsen under en tid kommer att vara ansträngd, men de kommer att innebära ett fantastiskt lyft för Arlanda när de står färdiga nästa sommar, säger Jonas Abrahamsson.

Dela

Relaterade inlägg

Flygplanstillverkaren Airbus aktie faller nästan 10 procent efter en sänkt vinstprognos för 2024. Airbus hänvisar...
Under fredagen väcks åtal för de fyra personer som är brottsmisstänkta efter den omtalade springnotan...
Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy