måndag 17 jun, 2024

Turistboom i Stockholm – hotellen räcker inte

Dela

Trots en historisk utbyggnad av hotellrum står Stockholm kort med bäddar för sina gäster. 

”Antalet rum kommer inte att räcka med den förväntade ökningen gäster”, säger Tora Holm på Invest Stockholm. 

De närmsta fem åren planerar Stockholms län för 4.900 fler hotellrum. Dessutom finns möjlighet att marknaden tillför ytterligare upp till 1.600 rum, genom planerade projekt som i dag bedöms som osäkra. 

Trots det förväntas det bli brist på hotellrum framöver. Minst ytterligare 1.000 rum efterfrågas, enligt rapporten Hotellrapporten som Invest Stockholm ligger bakom. 

”Den främsta anledningen är efterfrågan förväntas växa mer än utbudet. Om man räknar antal rum så kommer de inte räcka till om man tittar på den förväntade ökningen”, säger Tora Holm, affärsutvecklare på Invest Stockholm. 

Enligt rapporten är det främst besökare från Indien, Kina och USA som väntas öka, vilket beror på en växande medelklass i Asien. Men även etableringen av nya flyglinjer till Stockholm ökar antalet internationella besökare till Stockholm. 

”Det är viktigt att hotellen växer i takt med att besöksnäringen och staden växer. Finns det inga hotellrum kanske man väljer att åka någon annanstans”, säger Tora Holm. 

Affärsresenärer har historiskt sett varit i majoritet när det gäller kommersiella övernattningar. Men just nu är det ett trendskifte och privatresenärer börjar komma upp i liknande nivå som affärsresenärer, enligt Tora Holm.

Historiskt sett växer Stockholm med 700 nya hotellrum per år. Men 2017 stod ut från tidigare år då stadens hotellbestånd tillfördes mer än 1.800 rum, motsvarande en ökning om 7,6 procent jämfört med året innan. 

”Efterfrågan i Stockholm har ökat fantastiskt mycket och det är jättepositivt. Vi har haft en stor utbyggnad av kapaciteten och det har satt press på priser och på lönsamheten”, säger Thomas Jakobsson, branschekonomiskt ansvarig på branschorganisationen Visita. 

Prognosen för 2018 till 2022 är att utbudet ska öka med 3,4 procent per år, medan antal sålda rum förväntas öka till 3,7, vilket lämnar Stockholm med ett fortsatt gap i sökandet efter rum.

”Vi ser gärna att det kommer fler hotell och vi försöker göra Stockholm än mer internationell och få in fler utländska kedjor”, säger Tora Holm. 

Enligt henne är en av orsakerna till bristen på hotell de höga kontorshyror och den låga vakansgraden. Detta medför att fastighetsägarna inte ser möjligheter att konvertera till hotell, det är så pass gynnsamt med kontor. Men det kommer säkert förändras när kontorsmarknaden går ned, fortsätter hon. 

Men det saknas däremot inget intresse för utländska aktörer att första etablera sig på den svenska marknaden. 

”De ser Stockholm som en stad i framkant som är trendig och medveten. Och det intresset har ökat mycket de senaste fem åren”, säger Tora Holm. 

2017 hade Stockholm över 14 miljoner kommersiella gästnätter för alla anläggningstyper, det vill säga alltifrån hotell till camping. Med det placerade sig Stockholm på 12:e plats bland europeiska städer. Den årliga tillväxttakten av kommersiella gästnätter i huvudstaden är 4,7 procent mellan 2000 och 2017.

De tio största operatörerna i Stockholms län står för en fjärdedel av länets hotell och över hälften av samtliga rum. Samtidigt tillhör en tredjedel av rumsutbudet de två största operatörerna.

Källa:di.se

Dela

Relaterade inlägg

Under fredagen väcks åtal för de fyra personer som är brottsmisstänkta efter den omtalade springnotan...
Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...
De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy