måndag 24 jun, 2024

Utökat statligt driftstöd till Halmstad flygplats

Dela

Foto:Halmstad Flygplats

Halmstads kommun har ansökt om och beviljats utökat driftstöd för flygplatsen, i syfte att mildra effekterna av coronapandemin. Stödet betalas ut av Trafikverket.

Summan på driftstödet uppgår till 4 250 000 kronor, och kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade under dagens sammanträde att föra över pengarna till flygbolaget.

Halmstad Flygplats AB får årligen ekonomiskt stöd från Trafikverket, men det nu beviljade tillskottet är ett tillfälligt stöd utöver det som bolaget brukar få. Det utökade stödet är direkt kopplat till coronapandemin och de negativa konsekvenser pandemin haft på flygbranschen. Summan på 4 250 000 kronor bygger på en beräkningsmodell som innebär att Halmstad flygplats under pandemiåret 2021 haft ett intäktsbortfall på cirka 50 procent vad gäller linjetrafik och charterresor, i jämförelse med ett vanligt år.

– Flygplatsen har drabbats hårt under pandemin och det utökade driftsstödet som vi ansökt om och beviljats är mycket välkommet, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal och ledningsutskottet.

Det tillfälliga driftstödet innebär att Halmstad Flygplats AB i år beviljats ekonomiskt stöd på totalt 28 973 000 kronor. Tidigare i år beviljades flygplatsen 2 523 000 kronor i ett bidrag från Trafikverket för driften av flygplatsen 2022. Resterande 22 200 000 kronor var ett koncernbidrag från moderbolaget Halmstads Rådhus AB för underskott 2021.

Efter behandling i personal- och ledningsutskottet måste överföringen slutligen godkännas av kommunstyrelsen.

Enligt Pressmeddelande

Dela

Relaterade inlägg

Under fredagen väcks åtal för de fyra personer som är brottsmisstänkta efter den omtalade springnotan...
Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...
De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy