torsdag 30 maj, 2024

​Visit Sweden får 20 miljoner till ny svemester-satsning

Dela

Ange foto: Apelöga/Visit Sweden

Sveriges marknadsföringsbolag, Visit Sweden, får ett utökat regeringsuppdrag för att bidra i återstarten av svensk besöks- och turistnäring.

Målet är att i linje med sitt befintliga uppdrag, nu även få fler svenskar att välja Sverige som resmål – svemestra helt enkelt. Samtidigt kommer Visit Sweden även att nå besökare i närliggande länder med sin målgruppsanpassade marknadsföring och kommunikation.

– Uppdraget är en oerhört viktig och välkommen satsning från regeringens sida och vi inleder arbetet med åtgärder och insatser för 2021 så snart som möjligt, säger Visit Swedens VD Ewa Lagerqvist.

– Denna mer generella svemestersatsning kommer mycket väl att komplettera den viktiga marknadsföring som görs av Sveriges olika turistregioner.

– Vi ser uppdraget som en viktig del av Visit Swedens fortsatta arbete, fortsätter Ewa.

Vilka konkreta aktiviteter det kommer att röra sig om är för tidigt att gå in på, men med stor sannolikhet innebär det digitala kommunikationslösningar och förmedling av insikter för att stärka den svenska besöksnäringen på kort och lång sikt. 

Samtidigt som svenska målgrupper nu ska bearbetas kommer Visit Sweden på ett kostnadseffektivt sätt även att nå ut till likasinnade målgrupper i Sveriges grannländer.

– Detta gör att Visit Swedens insatser hjälper svenska företag att växa, nå nya marknader samt utveckla sin kompetens och innovationsförmåga och stärker Sveriges konkurrenskraft, avslutar Ewa Lagerqvist.

Bakgrund: Varför en svemestersatsning? 

När kriser uppstår finns alltid effekter som riskerar att förlama eller till och med tillintetgöra företag och marknader. Med stigande arbetslöshet och en försvagad ekonomi riskerar den svenska besöksnäringen tappa konkurrenskraft och robusthet. 

När pandemin lättat sitt grepp om världen riskerar Sverige fortsatt ett årligt, negativt turistnetto. Många svenskar kommer att fortsätta längta ut i världen och spendera sin semesterkassa utomlands.

Samtidigt finns möjligheter till nya jobb och växande företag i Sverige, som kan möta dagens och morgondagens utmaningar.

Visit Sweden kommer nu att bidra till att svenskar och turister från våra närliggande länder besöker och turistar i Sverige. Förhoppningen är att tillsammans med svensk besöksnäring får fler att upptäcka och många att återvända till Sverige, så att den totala konsumtionen av svenskaprodukter och tjänster ökar.

Dela

Relaterade inlägg

52,3 grader har uppmätts i en förort till Indiens huvudstadsområde Delhi. Det är nytt nationellt...
Hur tänker studenterna när de planerar sin sommarsemester? Vad vill de se och uppleva, hur...
Maldivernas president Dr Mohammed Muizzu deltar i SIDS4 - den fjärde internationella konferensen för Small...
Två tredjedelar av agenterna över hela världen planerar samordnade investeringar i teknik under nästa år och...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy