onsdag 22 maj, 2024

Visit Sweden om regeringens besöksnäringsstrategi: ”Nu blir det möjligt att bättre ena krafterna för hållbar framdrift för den svenska turist- och besöksnäringen”

Dela

Susanne Andersson, VD marknadsföringsbolaget Visit Sweden
Susanne Andersson, VD marknadsföringsbolaget Visit Sweden

Visit Sweden, det statligt ägda bolaget som imagemarknadsför Sverige som resmål, välkomnar den nationella strategin för hållbar turism och besöksnäring som regeringen presenterade idag.

– Strategin skapar nu ännu bättre och tydligare förutsättningar för att kraftsamla och ena den svenska turist- och besöksnäringen, säger Visit Swedens VD Susanne Andersson.

Eftersom strategin publicerades för alla parter idag, är det för tidigt att gå in på vad strategin kommer att innebära i praktiken.

– Vi har läst igenom strategin en första vända och är väldigt positiva till att den nu ger en tydlig och samlad bild för arbetet framöver.

– Vi är kanske lite extra glada över tydligheten att Visit Sweden är den aktör som har det nationella offentliga uppdraget att marknadsföra Sverige både mot den svenska och mot den internationella målgruppen, fortsätter Susanne.

– Och att Visit Swedens redan påbörjade arbete med att fokusera marknadsföringen för att öka efterfrågan till resmålet Sveri­ge mot resenärer som efterfrågar hållbara alternativ och gör ak­tiva hållbara val, är det som regeringen nu också pekar ut som vägen framåt.

– Vi får också hoppas att de budgetanslag som skjuts till verksamheten framöver matchar det arbete som regeringen vill att vi och andra ska göra för att skapa det värde för besöksnäringen och Sverige som önskas, avslutar Susanne som precis idag deltar på ett samverkansmöte mellan de nordiska länderna.

Det är också glädjande att strategin nu tydligt inkluderar nordiskt samarbete av gemensam marknadsföring av Norden som hållbar turist­destination för långväga marknader.

Regeringen har filat på den nationella strategin för hållbar turism och besöksnäring sedan år 2017, då utredningen ”Ett land att besöka” överlämnade sin slutrapport om en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring till närings- och innovationsministern.

Efter att regeringen 2019 identifierade besöksnäringen som en av Sveriges nya basnäringar, innebär denna nya strategi en viktig plattform för alla parter att ta avstamp ifrån, på både nationell, regional och lokal nivå. Speciellt nu när världen och Sverige är på väg ut ur en lång period med förödande pandemi och restriktioner som i det närmaste har lamslagit besöksnäringen.

Dela

Relaterade inlägg

Reslusten är hög bland svenskarna och 55 procent uppger att de kommer resa utomlands på...
Denna rapport undersöker de kritiska aspekterna av infrastrukturen i Sverige som påverkar rese- och besöksnäringen....
Den har av president Emmanuel Macron beskrivits som ”250 gram magi och perfektion”. Nu blir...
Sex nya rymdturister har varit ute på en kort resa med några minuters tyngdlöshet. De...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy