torsdag 23 maj, 2024

Sträng vinter och fordonsbrist påverkade SJs resenärer

Foto: SJ

Dela

Det hårda vintervädret slet hårt på SJs tåg och påverkade dessvärre många resenärer.

På grund av stor fordonsbrist, främst orsakat av den stränga vintern, ställdes många avgångar in under kvartalet. Betydligt fler skador än vanligt uppstod när våra tåg mött stora snömängder och kyla i hela landet under lång tid. Underhållsbehovet ökade dramatiskt och försvårades dessutom av att tågen först måste avisas.

Främst lägre resande till följd av fordonsbrist påverkade därför första kvartalets rörelseresultat som uppgick till -74 MSEK (48).

Under mars såg vi en tydlig förbättring och vår trafik började gå mer normalt. Under kvartalet i sin helhet har vi dock tvingats köra betydligt mindre än planerat. Det är kritiskt att SJ gör allt som går för att hantera potentiellt allt strängare vintrar, därför kommer SJ att utöka verkstadskapaciteten, utbilda fler depåmedarbetare och förbättra vår kundkommunikation. De nya moderna snabbtåg och regionaltåg som SJ investerar i kommer att vara bättre rustade för vinterförhållanden.

Efter en kort förberedelsetid på 16 veckor tog SJ över ansvaret för drift och underhåll av pendeltågen i Stockholms län i ett tvåårigt nödavtal. Övergången gick bra, mycket tack vare fint samarbete med alla inblandade.

-Att på kort tid framgångsrikt ta över ansvaret för en så omfattande trafik som pendeltågen i Stockholm visar vilket kunnande och erfarenhet det finns inom SJ. Nu ser vi fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med trafikförvaltningen och alla nya medarbetare som vi fått välkomna. Vi känner ett positivt momentum och det finns många goda idéer att förverkliga. Men det kommer att ta tid innan förbättringarna märks bland resenärerna och vi ber om tålamod, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Utfall första kvartalet 2024:

Nettoomsättningen uppgick till 2 673 MSEK (2 478)

Rörelseresultatet uppgick till -74 MSEK (48)

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,87 ggr (0,73)

Avkastning på operativt kapital uppgick till 7,3 procent (10,1)

Enligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

Årets Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är presenterad och MTRX kniper i år förstaplatsen inom persontransport. Mätningen,...
Nu finns biljetter fram till 1 september tillgängliga att köpa hos SJ. Samtidigt rullas etapp två ut...
Europaparlamentet har beslutat att stråket Oslo-Stockholm ska ingå i EU:s prioriterade järnvägsförbindelser. Oslo-Stockholm är därmed...
Ett elfel inträffade på Göteborgs centralstation vid 18.30-tiden på måndagskvällen. Hälften av spåren var strömlösa och...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy